Geslaagd!

Jaarlijks komt de biocontroleur verschillende keren langs op het veld.Dat gebeurt aangekondigd en onaangekondigd. Er worden stalen genomen van gewassen voor controle op spuitmiddelen, controle op het zaadgoed, controle aankoopfacturen, mestcontrole, controle paspoorten pootgoed aardappel, look, ui, aardbeien, controle plantgoed enz. Een hele klus waar elk onderdeel aanwijsbaar bio moet zijn. Na de controle van het voedselagentschap, de bodemcontrole, de controle van Landbouw & Visserij, was ook de biocontrole dit jaar voor De Koningsbemde over de hele lijn positiefÂ đŸ€©