Plannen voor 2016

uitbreidingswerk op veld (1 of 1)

De meeste oogsters hebben het natuurlijk al gezien: de ‘werken’ aan het tweede stuk veld zijn begonnen. Maar ook ‘De Koningsbemde’ breidt uit, en daar wordt in de achtergrond nu al hard aan gewerkt. Een woordje uitleg:

HET VELD

uitbreiding DKB (1 of 1)

Dankzij Luc en Benedikte kan ik ‘De Koningsbemde’ uitbreiden richting Heidebos. Dat betekent dat er zo’n 32 are extra bijkomen. Eerst heb ik het veld ‘gescheurd’ met de frees, daarna wordt er  geploegd, en tenslotte zal de grond weer worden fijn gemaakt. Ik zaai dan groenbemester in om de bodem voor te bereiden op het volgende seizoen. Rondom plaats ik een afspanning van draad zodat de koeien rustig kunnen blijven grazen op de rest van het perceel. Op die manier hoop ik  ook de reeën en konijnen uit het groenteveld te houden.

EVALUATIEMOMENT

Tegen eind november zit het oogsten er goed en wel op, tijd om te genieten van een winterstop. Niet dat de bedrijvigheid dan helemaal stilvalt natuurlijk, de donkere en koude dagen zijn ideaal om ons voor te bereiden op het komende seizoen. Het was een ‘eerste keer’ voor ieder van ons. 🙂 Daarom lijkt het me gepast om met alle oogstaandeelhouders een evaluatiemoment te houden. Evaluatie is nuttig omdat we dan samen kunnen bekijken wat we zeker meenemen naar het volgende seizoen, wat we anders kunnen aanpakken, en welke ideeën we verder kunnen uitwerken. De precieze datum om in je agenda te noteren volgt nog.

Met het extra perceel erbij krijgen we bovendien nieuwe mogelijkheden, zo zal er bijvoorbeeld meer ruimte zijn voor vaste teelten zoals asperges. Een groter veld betekent ook dat we extra oogstaandeelhouders kunnen verwelkomen. Voor mezelf komt er dan ook wat meer financiële armslag. Dat is niet onbelangrijk in deze woelige landbouwtijden, waarin het voor veel boeren knokken is. Wie kiest voor CSA kiest nu eenmaal voor een ander systeem, en met deze uitbreiding kan ik als boerin een leefbaar inkomen halen uit dit fantastische werk.

INFOMOMENTEN

Ik organiseer in het najaar ook info-momenten voor nieuwe oogstaandeelhouders. Het zou fijn zijn er iemand van de ‘anciens’ bij te hebben. Wie op zo’n avond zijn ervaring als oogstaandeelhouder wil delen, laat maar iets weten. We kunnen dan samen in gesprek gaan met de nieuwe geïnteresseerden.

UITHANGBORD

Screen Shot 2015-09-14 at 17.45.42

Met het oog op uitbreiding heeft Ingrid een visitekaart ontworpen. We kozen voor een postkaart-formaat, dat is multi-inzetbaar en kan ook gebruikt worden als flyer om ‘De Koningsbemde’ bij een groter publiek bekend te maken. Op dit moment is het ontwerp nog in ontwikkelingsfase, dus wie komt oogsten kan met een kritisch oog een proefprint bekijken. Feedback is welkom.

uithangbord lettertype DKB (1 of 1)

Omasu, mijn moeder, is een krak in kalligrafie en heeft ‘De Koningsbemde’ gekroond met een zelf ontworpen lettertype.  Dankzij Beatrijs komen deze letters keurig op een mooie plank, ruw gesneden uit de stam van een lork. Zo krijgt ‘De Koningsbemde’ nu ook een multi-inzetbaar naambord!

Een gedachte over “Plannen voor 2016”

Reacties zijn gesloten.