CSA

Wat is CSA?   

CSA staat voor Community Supported Agriculture.
Dat wil zeggen: Landbouw gedragen door een groep mensen.

Wie kiest voor CSA:

kiest voor ecologische landbouw. Landbouw die zorg draagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van de volgende generaties.

betaalt niet alleen voor landbouwproducten maar draagt ook bij in de werkingskosten van het bedrijf en de loonkosten van de boer. Je deelt in het landbouwrisico.

heeft voeling met de producten op het veld, met landbouw en met de boer.

ontmoet andere gelijkgestemde deelnemers op het CSA-bedrijf, tijdens educatieve momenten, feesten en meewerkdagen.

Het CSA-bedrijf werkt lokaal actief mee aan gemeenschapsvorming.
Er zijn verschillende concepten:

Zelfoogst: De deelnemers oogsten zelf op het veld hun groenten en/of fruit. Verser kan  niet. Ze winnen een maximum aan smaak en vitaminen, ervaren hoe alles groeit en bloeit, en eten met de seizoenen mee. De Koningsbemde werkt op deze manier.

Pakketten: De boer oogst zelf en zet een pakket klaar op de boerderij of in een verdeelpunt. Dit is een evidente formule voor zuivel en vlees.

Een overzicht van alle  CSA-boerderijen in Vlaanderen vind je op http://www.csa-netwerk.be/.

Oogsten en verblijven op het veld