Oogstupdate

2 nieuwe oogstbare groenten deze week: koolrabi en raap.

Beide gewassen staan op hetzelfde bed overdekt door een doek. Koolvlieg, wollige koolluis, koolgalmug, . . . allemaal belagers die met het doek worden tegen gehouden. Check na het oogsten of het doek terug aansluit en alle gewassen afdekt. Rapen oogst je bij een 8cm doorsnede. Ze staan per 2 dus hou met 1 hand het kleinere exemplaar vast en oogst voorzichtig de andere raap. Er zijn 2 verschillende soorten, rode & witte. We oogsten ook de gewone koolrabi, loop de rijen af en oogst alleen de dikste.

Ondertussen kan je nog steeds genieten van de andere groenten op het veld en in de tunnel.