Stand van zaken op De Koningsbemde

In de tunnel zie je elke dag de gewassen groeien. De nachten kunnen nog koud zijn maar de zon heeft al veel goed gemaakt.

Vorige foto

Nu in de tunnel: zie je ze groeien? 🙂

De grondbewerkingen op het veld zijn volop gestart. Ik ploeg niet om de bodemlagen en het bodemleven te behouden maar ik trek de grond wel op om te drogen. De zware leembodem heeft zo wat meer kans om op te warmen en warmte brengt het bodemleven op gang. Dat hebben we nodig om de groenten te doen groeien. Ik werk compost in maar soms leg ik compost bovenop een bed. Zeker als de zon schijnt. De zwarte kleur van de compost houdt de warmte goed vast.

Links een vals zaaibed, rechts gewoon opgetrokken om te drogen.

Ik maakte van de zon gebruik om al ajuinen te planten en wortelen te zaaien. Ik leg nog een doek omdat het net iets te koud is. Vorig jaar spoelde heel veel gewoon weg met de overvloedige regenval. Hopelijk hebben we dit jaar meer geluk!

150 m plantuitjes (om de 8 cm een uitje) en 100meter wortelen

En zeker nog een woord over de bijen. Ik lees veel over het slechte seizoen voor de bijen. Onze bijen hebben de winter goed doorstaan. Samen met Ludo Mellaerts, de imker, deden we de controle van de kast. Binnenkort zetten we op de kast een honingzolder en dan maar hopen dat de bijen het naar hun zin hebben en dat het weer mee zit. Op dit moment halen ze voedsel vooral aan de wilgen maar ook onze amandelboom biedt wat zoete nectar.

Achter de schermen heeft Willy Maes een fantastisch werk verzet. Hij maakte gepersonaliseerde naambordjes :-)! Vanaf dit seizoen verdwijnen de vlagjes en worden ze vervangen door Willy-bordjes. Prijkt er 1 van deze naambordjes vooraan het gewas, dan mag je dat gewas oogsten. Gedaan met wegvliegende of scheurende vlagjes. Alvast bedankt Willy voor dit immens en mooi werk. Al is het nog even geduld voor je ze kan bewonderen op het veld.